ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
  P.Intertrade Equipment Co.,Ltd.
@pintertrade
pinter@pintertrade.com