Axygen Filter tip Buy 20 Get 10

1. โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ Filter tip จำนวน 20 กล่อง แถมฟรีจำนวน 10 กล่อง  

2. พิเศษเมื่อซื้อ Filter tip จำนวน 100 กล่อง แถมฟรี Axypet 1 ชิ้น ในขนาด 10,20, 200 หรือ 1000ul (AP-10, AP-20, AP-200, AP-1000) 

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนด

4. โปรโมชั่นสินสุด 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด